oferta


Zajmuję się szeroką pojętą kreacją marki począwszy od założeń i strategii działania,
po stworzenie wszelkich potrzebnych narzędzi
do jej przyszłego utrwalenia. Diagram z lewej strony ilustruje strukturę i rozpiętości prac nad marką. Poza samą kreacją oferuję także stały nadzór nad wszelkimi przedsięwzięciami związanymi
z wizerunkiem i reklamą firm i instytucji, ich spójnością oraz skutecznością.

Zapraszam.


Leszek Salomon.